โอโซน การเกิด/และประโยชน์ของโอโซน

เป็นที่ทราบ กันมาช้านานแล้ว ว่าโอโซนเป็นก๊าซที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เช่นจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า แสงจากดวงอาทิตย์ เป็นต้นซึ่งเราจะสังเกตุได้ง่า......

อ่านต่อ
view