โอโซน การเกิด/และประโยชน์ของโอโซน

เป็นที่ทราบ กันมาช้านานแล้ว ว่าโอโซนเป็นก๊าซที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เช่นจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า แสงจากดวงอาทิตย์ เป็นต้นซึ่งเราจะสังเกตุได้ง่ายๆว่า หลังจากที่ฝนตก อากาศ จะสดชื่นขึ้น มลพิษในอากาศจะลดลง เป็นผลสืบเนื่องมาจาก มีปริมาณ โอโซน ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองในปัจจุบัน การจราจรที่มีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้มีปัญหามลพิษในอากาศที่สูงฃึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฯลฯ รวมไปถึงเชื้อโรค และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่น อันไม่พึงประสงค์ มลพิษเหล่านี้สามารถเล็ดรอด เข้ามาในรถคุณได้อย่างง่ายดายและสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งปริมาณอ๊อกซิเจนในรถคุณก็ลดลน้อยลงเรื่อยๆเช่นกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ ผู้ขับขี่ เกิดอาการง่วงซึม เหนื่อยง่าย มึนศรีษะ ภูมิแพ้ ฯลฯ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุดก๊าซโอโซนคืออะไร  เพื่อให้รู้จักกับก๊าซโอโซนมากขึ้นดังนี้ ก๊าซโอโซนคืออะตอมของออกซิเจน 3 อะตอม
รวมกันเป็น 1 โมเลกุลของโอโซน (O3) ตามปรกติออกซิเจนจะประกอบกันในลักษณะ 2 อะตอม เป็น 1 โมเลกุล (O2)
ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันมากคือ O2 จะสามารถคงสภาพอยู่ได้หลายสภาวะ หรือ กล่าวได้ว่ามีความเสถียร (Stable) นั่นเอง
แต่ก๊าซโอโซน (O3) จะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร (Ustable) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ความดัน
และการสัมผัสกับสารที่มีพลังงานต่ำกว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) อย่างรวดเร็ว ซึ่ง O3 มีปฏิกิริยาสูงถึง
2.07 Volt (Oxidation Potential)
การทำปฏิกิริยาสลายกลิ่นแอมโมเนีย
3O 3 + 2NH 3 ===> N 2 + 3H 2 O + 3O 2
การทำปฏิกิริยาสลายพิษคาร์บอนมอนอกไซด์
O 3 + CO ===> CO 2 + O 2 จุดเด่นของก๊าซโอโซน
1. ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ แบคทีเรีย (ทำให้เกิดโรคและกลิ่นเหม็น) ที่ความเข้มข้นเพียง 0.01-0.04 PPM
2. ทำลาย กลิ่น สารเคมี และก๊าศพิษได้ดีเยี่ยม
3. ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อทำปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้ง จะได้ ออกซิเจน (O2) จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. สามารถ ผลิตขึ้นได้จากอากาศทั่วไป และบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้
5. สามารถควบคุมได้ง่ายอย่างอัตโนมัติ
6. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาต่ำมากและใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องคอยเปลี่ยนอันใหม่ เหมือนสารเคมีดับกลิ่นอื่นๆ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการกำจัดมลพิษในอากาศ
มลพิษ
HEPA
Electrostatic
Filter
Carbon Filter
Electrostatic
Precipitator
Media Filter
Negative
IonGenerator
Ozone
UV Light
ฝุ่นขนาดเล็ก
ดี
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ฝุ่นขนาดกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ฝุ่นขนาดใหญ่
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
แบคทีเรีย
พอใช้
พอใช้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ดี
ดี
ไวรัส
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ดี
รา
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ดี
ก๊าซ
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
พอใช้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
พอใช้
กลิ่น
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ใช้ไม่ได้
เนื่องจากโอโซนมีข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการ
นำโอโซนไปใช้งานอย่างกว้างข้าง เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำโอโซน , เครื่องฟอกอากาศ ,
เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น
การใช้โอโซนในอุตสาหกรรมค่างๆ
   
ควบคุมมลพิษ Pollution Control
กำจัดกลิ่น Odor Removal
กำจัดเชื้อโรค Disinfection
ลดปริมาณโลหะหนัก Heavy Metals Reduction
กำจัดสี Color Removal
โอโซน ระบบน้ำดื่ม Drinking Water
 
โอโซน ขจัดกลิ่น Odor Removal
   
การฟอกสี Bleaching
ลดระดับ COD / BOD Reduction
Organic Oxidation
ทำลายสารพิษ Cyanide Destruction
Micro Flocculation
โอโซน ระบบชลประทาน Utility Water
 
โอโซน ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ Air Disinfection
   
Pesticide Removal
Air Treatment
Drinking Water
Water Treatment
Water Reuse Applications
โอโซน ขบวนการผลิตอาหาร Food Processing
 
โอโซน สวนสัตว์น้ำ Aquarium
    
Ultrapure / DI Water
Waste Water Treatment
Cooling Tower Treatment
Pharmaceutical Industry
Textile Industry
Food Processing / Sterilization
โอโซน ระบบหอผึ่งเย็น Cooling Tower
 
โอโซน อุตสาหกรรมซักล้าง Laundry
   
Vegetables & Fruit Washing
Laundry Water Process
Zoos & Public Aquariums
Aquaculture / Fish Farming
Swimming Pools and Spas
โอโซน ระบบบำบัดน้ำเสีย Waste Water
 
โอโซน สระว่ายน้ำ Swimming Pools


ประโยชน์ของโอโซนในการนำไปใช้
- ฆ่าเชื้อโรค, ดับกลิ่น, เพิ่มระดับ โอโซน ในน้ำ และ รักษาคุณประโยชน์ที่มีอยู่ในน้ำไม่ให้หายไปทำให้ น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
- โอโซน สามารถช่วยฆ่าเชื้อ และล้างสารที่ตกค้า งออกจากผักผลไม้ ทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้น และยืด เวลาการเก็บรักษา ได้มากถึง 3 เท่าจากปกติ
- กำจัดกลิ่นคาว และ คงความสดใหม่ให้กับอาหารหลัง จากผ่านการแช่แข็งในตู้เย็น
- รักษาคุณภาพของอาหารทะเลเพิ่มรสชาติให้กับอาหารด้วยการขจัดเชื้อโรค และ สารเคมี
- แช่ภาชนะต่างๆที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยน้ำ โอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรค
- ดับกลิ่นในห้องและมุมต่างๆลดอากาศที่ไม่
- ทำให้อากาศบริสุทธ์ เพิ่ม โอโซน ให้กับอากาศ โอโซนเมื่อดูดซับกับสารแปลกปลอมจะเปลี่ยนเป็นออกซิเจน
- ใช้น้ำ โอโซน ในการชำระล้างร่างกาย เพื่อฆ่าเชื้อโรค, ล้างเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว ช่วยให้ผิวหนังหายใจ ได้ดีขึ้น, ขาวขึ้น และ คืนความชุ่มชื้นให้ แก่  ผิว
- โอโซน ใช้อาบน้ำสัตว์เลี้ยง เพื่อ ดับกลิ่น ลดการติดเชื้อตามผิวหนัง ยับยั้งการเจริญเติบโต ของ เห็บ หมัดทำให้สัตว์เลี้ยงของท่าน น่ารักยิ่งขึ้น

view